Tekton Group

Reference

Lista završenih projekata kompletne faze izrade (projektne dokumentacije, izvođenje građevinskih radova, vršenje nadzora)


A) Izrada projektne dokumentacije:

1. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja vjetroelektrane
VE "MOŽURA", Opština Bar i Ulcinj

2. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja "PODZEMNI PJEŠAČKI PROLAZ", djelovi katastarskih parcela broj 28, 29 i 80, K.O. KOTOR II, Opština Kotor

3. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja mini hidroelektrane
mHE "METEH", Opština Plav

4. Glavni projekat konstrukcije Osnovne škole u selu Mioče,
Katastarska parcela br. 1245 K.O. Mioče, Opština Bijelo Polje

5. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja mini hidroelektrane
mHE "LJEVAK", Opština Mojkovac

6. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja mini hidroelektrane
mHE "BISTRICA LIPOVSKA", Opština Kolašin

7. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja mini hidroelektrane
mHE "ĐURIČKA 1", Opština Plav

8. Glavni projekat organizacije i tehnologije građenja mini hidroelektrane
"ĐURIČKA 2", Opština Plav

B) Izvođenje građevinskih radova:

1. Izgradnja objekta sušara, Cetinje
Površina objekta 380 m²

Investitor: "Monstate", Cetinje

2. Izgradnja objekta Narodna kuhinja, Podgorica
Površina objekta 400 m²

Investitor: Glavni grad Podgorica

3. Rekonstrukcija Upravne zgrade "Obod Cetinje" , Cetinje
Površina objekta: 2500 m²

Investitor: Ministarstvo kulture Vlada Crne Gore

4. Objekat kolektivnog stanovanja, Lamela B - Zabjelo, Podgorica
Etaže: Garaža i prizemlje (Abr=1415 m2)
Izvođenje građevinskih radova
Faze:
• armiračko betonski radovi
• izrada ab konstrukcije (temelji, stubovi, zidna platna, grede, ploče)

Investitor: "A-KOP" d.o.o. Podgorica

5. Autocentar "OSMANAGIĆ" - Zabjelo, Podgorica
Uređenje terena (Abr=350 m2)
Izvođenje građevinskih radova
Faze:
• zemljani radovi
• iskopi
• betonski i armiračko betonski radovi
• izrada temelja sa ankerima za reklamni pilon
• izrada temelja sa ankerima za čeličnu konstrukciju novih ulaza
u Salon i Servis
• ugradnja ivičnjaka i behatona
• izrada trotoara (četkani beton)

Investitor: "OSMANAGIĆ CO" d.o.o. Podgorica

3. Individualni stambeni objekti na urb.parc. B39 i B40, "Zona B" - Momišići, Podgorica
Uređenje terena (Abr=300 m2)
Izvođenje građevinskih radova
Faze:
• armiračko betonski radovi
• izrada potpornih zidova
• izrada rasklopišta (trafostanice)
• izrada trotoara

Investitor: "GP MIĆONI" d.o.o. Podgorica

4. Dvojni višeporodični stambeni objekat "Stara Varoš" Su+Pr+3+T, Podgorica
Izvođenje građevinskih radova (Abr=1280 m2)
Faze:
• armiračko betonski radovi
• izrada ab konstrukcije (temelji, stubovi, zidna platna, grede, ploče)
• izrada trotoara
• zidarski radovi
• zidanje fasadnih i pregradnih zidova
• tesarski radovi
• izrada drvene krovne konstrukcije

Investitor: "IB Invest" d.o.o. i Mahmut Bešlić, Podgorica

5. Aneks objekta "EUROSALON" u Donjoj Gorici, Podgorica
Izvođenje građevinskih ab radova na aneksu ((Abr=80 m2)
Faze:
• armiračko betonski radovi
• izrada temelja sa ankerima za noseću metalnu konstrukciju
• izrada ab ploče (Pos 001) aneksa
• izrada bočnog stepeništa sa temeljima i oslonačkim zidovima
• izrada kanala za prihvat atmosferskih voda

Investitor: "Hard Discount Laković" d.o.o. Podgorica

6. Servis i stanica za tehnički pregled vozila - Mahala, Golubovci
Izvođenje građevinskih ab radova na objektu i uređenju terena (Abr=800+1100 m2)
Faze:
• armiračko betonski radovi
• izrada temelja sa ankerima za noseću metalnu konstrukciju hale
• izrada kanala za servisiranje i tehnički pregled vozila
• izrada podne ploče ("fero-beton")
• izrada trotoara ("fero-beton")
• izrada upojnog bunara
• izrada šahti
• izrada septičke jame
• Izrada temelja i cokla ograde
• betoniranje platoa ispred i iza objekta sa rampama ("fero-beton")
• zidarski radovi
• zidanje zidova kancelarija unutar hale

Investitor: "Vujačić Company" d.o.o. Golubovci

7. Objekat za stočarstvo (klanje, rasijecanje i prerada mesa papkara) - Vladne, Tuzi
Izvođenje građevinskih radova (Abr=790 m2)
Faze:
• zemljani radovi
• široki iskop
• armiračko betonski radovi
• izrada ab konstrukcije (temelji, stubovi, zidna platna, grede, ploče)
• zidarski radovi
• zidanje fasadnih i pregradnih zidova
• bravarski radovi
• montaža čeličnih rožnjača
• limarski radovi
• montaža krovnih sendvič panela

Investitor: "ETC" d.o.o. Podgorica

8. Objekat za stočarstvo (depo - staja za stoku) - Vladne, Tuzi
Izvođenje građevinskih radova (Abr=660 m2)
Faze:
• zemljani radovi
• široki iskop
• armiračko betonski radovi
• izrada ab konstrukcije (temelji, ploča Pos 001, stubovi, grede)
• tesarksi radovi
• izrada drvene međuspratne tavanice (grede 14/16cm + daske "fosne")
• zidarski radovi
• zidanje fasadnih i pregradnih zidova
• bravarski radovi
• montaža čeličnih rožnjača
• limarski radovi
• montaža krovnih sendvič panela

Investitor: "ETC" d.o.o. Podgorica

C) Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova:

1. Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta u sklopu Prihvatnog centra za azilante u Spužu, P+1, opština Danilovgrad, 2010. godine

Investitor: Direkcija javnih radova Vlada Crne Gore .

2. Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta Vatrogasnog doma, opština Cetinje, 2010/11.

Investitor: Direkcija javnih radova Vlada Crne Gore .

3. Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekta Eko zgrada Ujedinjenih nacija, Podgorica, 2010/13.godine

Investitor: Direkcija javnih radova Vlada Crne Gore.