Tekton Group

USLUGE

"Tektongroup" d.o.o. kao kompanija sa decenijskim iskustvom iza sebe, specijalizovala se u pružanju sljedećih građevinskih radova i usluga:

  • Pripremni radovi - osposobljavanje gradilišta za građenje prema projektu
  • Zemljani radovi - sve vrste zemljanih radova
  • Betonski radovi - sve vrste betonskih radova
  • Armirački radovi - ugradnja (vezivanje) građevinskog željeza - armature
  • Krovopokrivački radovi - izrada krovnih konstrukcija i nadstrešnica
  • Fasaderski radovi - izrada termo fasada
  • Završni građevinski i ostali radovi - sve vrste radova u zavisnosti od potrebe i namjene objekata

IZGRADNJA OBJEKATA NISKOGRADNJE I VISOKOGRADNJE


Izvođenje svih građevinskih radova na objektima različite namjene, kako privatnih tako i objekata od javnog značaja.

RADOVI NA ADAPTACIJAMA I REKONSTRUKCIJAMA OBJEKATA


Obnavljanje i uređenje stambenih, poslovnih, sportskih, društvenih i industrijskih objekata.

SAMOSTALNA IZGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA I PRODAJA ISTIH


Izgradnja stambenih i stambeno – poslovnih objekata za investitore kao i u vlastitoj režiji, te prodaja istih.

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA U TOKU IZVODJENJA RADOVA


Proces vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom objekta vrši stručni nadzorni tim koji je u svemu po procedurama i uputstvima verifikovan od strane akreditovane institucije.

PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA


Tržišnu procjenu nekretnina u skladu sa važećim propisima od strane stručnog tima.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


Izrada kompletne tehničke dokumentacije za objekte različite namjene.

REVIZIJA PROJEKATA


Revidovanje svih vrsta projektne dokumentacije u svim fazama.